سلام

یعنیا یه خواهرو برادر داشته باشی هی عین سگ و گربه بپرن بهم نمیدونم تاکی میخوان الکی دعوا کنن

والا من چهارتا خواهردارم یه داداش که خواهر دومی با این داداش بنده هی دعوا میکنن

نمیدونم کی تموم میشه و بنده هم ته تغاری هستم خخ اما به گفته ی مادرم بهترین بچشم اوهوم بعله...

والا من دعوا نمیکنم اگه بحث شه تندی تموم میشه

یه هفته پیش موبایل منو میدزدن و از اون روز ناراحتم و میخوان خودشون برام گوشی بگیرن تا ناراحت نباشم خخخ

خداکنه شما همچین برادر و خواهری نداشته باشین