khengoolestan_energi_pluse_6_dey_1395

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

طوری بخند که حتی تقدیر شکستش را بپذیرد

چنان عشق بورز

که حتی تنفر راهش را بگیرد و برود

و طوری خوب زندگی کن

که حتی مرگ از تماشای زندگیت سیر نشود

این زندگی نیست که می گذرد ما هستیم که رهگذریم

پس با هر طلوع و غروب لبخند بزن مهربان باش و محبت کن

می دانی

روزها بلاخره به شب می رسند

تا رسیدن شب از گذشت روزت راضی باش

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥