تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
دل نویس های یک انرژی مثبتنیازم را فراموش کرده ام

تنها در این جهان سرگردانی

شیعه هایت هنوز آماده نشده اند

هنوز هم باید به خاطر گناهانمان سیلی بخوری

به خاطرمان اشک بریزی

آقای من

این دل اشتیاق دیدنت را دارد

بس است هرچه غیبت کردی

تورو به خدا قسمت میدهم بیا 

بیاکه این دنیا دیگر دنیا نیست

یعنی میشو زنده باشم و ببینمت

بیا بیا بیا این دل تنگه تو است

بیا


پسر بودن یعنی نافتو که بریدن روش 2 سال حبس هم بریدن

پسر بودن یعنی فقط تا اخر دبستان بابا مامان پشت سرتن بعدش جامعه بزرگت میکنه

پسر بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول نشی

پسر بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سربار

پسر بودن یعنی استرس سربازی و حسرت درس خوندنه بدون استرس

پسر بودن یعنی بعد بابا، مرده خونه بودن، سنم نمیشناسه یعنی چی؟؟

یعنی بابا نباشه نون باید بدی حالا 5 ساله باشی یا 50 سالهشب هارو با گریه سپری میکنم

روز هارو با خنده و شادی

حالا فهمیده ام کسانی که میخندند

دیوانه نیستند غمگینن

خدایا دلایمان را تنها نگذار..

تنها دلخوشیمان بودن توست..تویی که میتوانی

قلبم را آرامش دهی

تنهایی درد بدیست..اشک هایی که بدون اجازه سرازیر میشن

هعی

خدایا به بزرگیت قسمت میدهم دلی را تنها نگذار

دوستت دارم خدا


ببخشید اگه بد شد حالم گرفته نفهمیدم چی نوشتم:(♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله اول انرژی مثبت

الان جایی هستم که خواسته‌ام و فردا جایی خواهم بود که می‌خواهم

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله دوم انرژی مثبت

نشانه‌ی یک انسان زیبا این است که همیشه زیبایی دیگران را ببیند

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله سوم انرژی مثبت

دوستان‌مان با ما همان‌طوری که ما بخواهیم با ما رفتار می‌کنند

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله چهارم انرژی مثبت

بزرگ بیندیش سریع بیندیش و از دیگران جلوتر باش یادت باشد ایده چیزی نیست که فقط به ذهن یک نفر برسد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله پنجم انرژی مثبت

شرافت یعنی همیشه کار درست را انجام دهیم حتی اگر کسی ما را تماشا نکند

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله ششم انرژی مثبت

زندگی یک عکس ساده و بزرگ است اگر بخندید به بهترین شکل گرفته می‌شود

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله هفتم انرژی مثبت

به هنگام خشم نه تنبیه نه تصمیم نه دستور

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله هشتم انرژی مثبت

دشمن دانا بلندت می‌کند بر زمینت می‌زند نادان دوست

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله نهم انرژی مثبت

با لبخند به هم سلام کنیم

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله دهم انرژی مثبت

آدمای منفی رو از خودمون دور کنیم

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﮔﺎﻭ ﭘﺎﺵ میشکنه ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪﺷﻪ ، ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮏ ﻣﯿﺎﺭﻩ .

ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮏ ﻣﯿﮕﻪ : " ﺍﮔﻪ ﺗﺎ 3 ﺭﻭﺯ ﮔﺎﻭ ﻧﺘﻮﻧﻪ ﺭﻭﻯ ﭘﺎﺵ ﻭﺍﯾﺴﺘﻪ ﮔﺎﻭ ﺭﻭ ﺑﮑﺸﯿﺪ "

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اینو میشنوه و میره پیش گاو میگه : ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ :(

ﮔﺎﻭ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ...

ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﺑﺎﺯ دوباره ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺪﻭ ﺑﺪﻭ میره ﭘﯿﺶ ﮔﺎﻭ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﻠﻨﺪﺷﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ﺭﻭ ﭘﺎﺕ ﺑﺎﯾﺴﺖ :(

ﺑﺎﺯﮔﺎﻭ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﭘﺎﺵ ﻭﺍﯾﺴﺘﻪ .

ﺭﻭﺯ ﺳﻮﻡ دوباره ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ میره ﻣﯿﮕﻪ : ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﭘﺎﺷﯽ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻤﻮﻡ ﺑﺸﻪ ﻭ ﻧﺘﻮﻧﯽ ﺭﻭ ﭘﺎﺕ ﻭﺍﯾﺴﯽ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮏ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﯽ

ﮔﺎﻭ ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺯﻭﺭ ﭘﺎ میشه ..  ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ میره ﺩﺭ ﻃﻮﯾﻠﻪ ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﮔﺎﻭ ﺭﻭ ﭘﺎﺵ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺮ میگرده میگه :

ﮔﺎﻭ ﺭﻭ ﭘﺎﺵ وایستاده ! ﺟﺸﻦ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ ... ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺭﻭ قربونی ﻛﻨﻴﺪ ...


ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺧﻼﻗﯽ : ﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻮ ﻧﺨﻮﺩ ﻫﺮ ﺁﺷﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ :)

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺧﻼﻗﯽ : ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻭﻯ ﮐﻤﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ :)))))منبع skylove.irبِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم

 

لقمان حکیم خواجه اى داشت نیکبخت و نجیب، و لقمان در هر صبح و شام و حضر و سفر در خدمت او بود. روزى با خواجه
خود نشسته بود که باغبان ظرفى پر از میوه بر سر سفره خواجه مهربان چند عدد میوه به لقمان تعارف کرد و لقمان با منت و
نشاط آنها را گرفت و مشغول خوردن شد. هر یک را که میل مى کرد آثار خشنودى و نشاط بیشترى در چهره خود
نشان مى داد به حدى که خواجه را به هوس انداخت تا چند عدد از آن میوه تناول کند.
پس دست برد و یکى را برداشت، ولى به محض اینکه در دهان گذاشت از تلخى آن چهره وى درهم شد. آن را گذاشت و یکى
دیگر برداشت، اما این هم تلخ تر از اولى بود. چند تا از آنها را به همین گونه امتحان کرد، یکى را از دیگرى تلخ تر دید!
در شگفت آمد و گفت: لقمان ! تو چگونه این میوه ها را مانند قند و عسل خوردى و خم به ابرو
نیاوردى !
لقمان گفت: من سالهاست که از میوه های شیرین باغ می خورم با یک بار میوه تلخ خوردن روى درهم کشم و خاطر شما را
بیازارم.

گفت لقمان: سالهاى بس دراز
من شکرها خوردم از دستت به ناز
گر یکى تلخى از آن دستان چشم
کى روا باشد که رو درهم کشم
کام من شیرین از آن کف سالهاست
لحظه اى هم تلخ اگر باشد رواست


برگرفته از کتاب قصه های طاقدیس / ملا احمد نراقی

.

واقعا لقمان چه ادم بزرگی بوده

وقتی به این داستان فکر میکنم از خودم خجالت میکشم

چرا به مادرم میگفتم غذات شوره یا بی نمک
در این مسیر زندگی

مشکلاتی بر سرراحت میان که

به سختی میتوان از آنها رد کرد اما

دلیل بر آن نیست که با یک سختی ویا غم کنار بکشی

و بگی نمیتونم

میتونی حتی تو ناراحتیات تو غم هات

خدارو صدا کن

اگه به آرزوت نرسیدی دلیل این نیست که خدا

تنهات گذاشته 

برای رسیدن به آرزو ها باید سختی های زیادی رو تحمل کرد

زندگی هر ثانیش یه امتحانه

به خودت اعتماد کن

به خدا توکل کن

تلاشتو بکن قطعا موفق میشی

بلند شو...گوشه گیر نشو..

زندگی یه امتحان بزرگه..سعی کن سربلند شی

چیزی که مهمه خودتی یه هدف انتخاب کن و به خدا توکل کن و

تمام تلاشتو بکن قطعا پیروز میشی نذار هیچی از پا درت بیاره

خدا هواتو داره:)

مثبت فکر کن:))))


لذتی هس وصف نشدنی

آنها که به اشتباه تجربه اش کرده اند

میگوند پوچ است

خالی است از هیچ احساسی

و دلت میشکندو بس

گفتمش چه چیزی است که اینقدر بداست

گف عاشقی

در خیال خود گفتم

عاشق که باشی چه میدانی درد و رنج چیست

میرون دنبال هوسشان و بعد از شکست

عشق را بدنام میکنند

.

.

آرام بشین

به کسی که دوستش داری فکر کن

حتی اگر در کنارت نیست

لبخندی به لبانت می آید که نمیتوان هیچ طوری وصفش کرد

بله این است عشق


سلام

میگما تا الان که راجب خدا می نوشتم وبیشتر اون

متنا از سایتی گرفته شدن و یه ذرشم مال خودمه

خب میگم همینجوری راجب خدا بنویسم

یا چیزای دیگه هم باشه

اگه از نوشته هام خوشتون اومده که خودتون از صفرتا بیست یه نمره بدین

اگه هم نمرتون به من کم بود بگین دلیلش چیه

تا اون ضعفو جبران کنم

ممنون میشم همه جواب بدین:))))))

راستی صحبتون بخیرتو بهترین حس دنیاییی

بودن در کنارت بهترین خوشبختی است

گرفتن دستانت آرامش من است

تو همیشه در دلم هستی..من باتو کامل شدم

درد پاهایت به خاطرمن است

من را به جایی رساندی و خودت پیر و خسته شدی

مادر من

تو دوس داشتنی ترین هدیه ی خدایی 

من موهایت را سفید کردم

نمیتوانم با هیچ کدام از کلمات مهربانیت را جبران کنم

بازم میگویم

خوشبختی یعنی بودن تو کنارتو بودن


قدر مادرهای خودتونو بدونین

کسایی هستن که آرزو دارن مادرشون کتکشون بزنه اما

فقط باشه

تا هستن قدرشونو بدونین تا هستن محبت کنین بهشون

اما وقتی رفتن دیگه گریه فایده ای نداره

قدر این نعمت بزرگ رو بدونین


۱ ۲ ۳ ... ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸

به نام خدا
به ایستگاه من خوش امدین
اینجا باید بخندین غمو فراموش.کنین
گذشته گذشته پس چالش کن
با فکرکردن به گذشته و اینده همه چیو خراب میکنی
به حالت بی اندیش که داری زندگی میکنی