دلی که می نویسد

لبخند بزن....شاد باش...

۱۳ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

آرام باش

اینجاقطب است
مردمی که دلشان سخت سردوبی بخارشده است
چشمانی که محبت رابه شهوت فروخته اند
ودستانی که اگرهم دستگیری کنندبی دلیل نیست
: اما یک چیزمی ماند
من میدانم که به اندازه ی این سرما،آنطرفترآتش محبتی شعله وراست.میدانم که به ازای هرجنگی،صلحی برپاست.میدانم خدایی آن بالانشسته که نگهبانانی برزمین گماشته تاتورادست گیری کنند،وسیله هایی که لحظه به لحظه زندگی به تومیدهند.آرام باش

2770889690

 • ۳ پسندیدم
 • ۷ نظر دوستان گل🌷🌷
  • آقــــای دل نویـــــس
  • شنبه ۲۹ مهر ۹۶

  خدایا معنی واقعی توکل رو فهمیدم

  سلام خدمت دوستان گلم

  دیگه مر انرژی باز مطلب میذارم

  الان خوابگاهم به لطف خدا و جواب دعا هایی که برام کردن

  اتاق گیرم اومد همه چی همونجور که میخواستم پیش رفت

  همش توکل کردم و نتیجه گرفتم

  خدایا دوستت دارم

  ممنون که به صدای من گوش کردی و کمکم کردی

  دوستان توروخدا از خدا ناامید نشین که اگه توکل.کنین حتما کارتون درس میشه

  از فردا پر ارنژی به کارم ادامه میدم به شماهم سر میزنم

 • ۲ پسندیدم
 • ۷ نظر دوستان گل🌷🌷
  • آقــــای دل نویـــــس
  • دوشنبه ۲۴ مهر ۹۶

  تق....

  تق، صدای شکستنش بود و سکوتی محض
  صدای افتادنش در همان نقطه خط ادامه داشت ولی مداد دیگر ادامه نداد…
  چون شکسته بود اما فقط برای چند لحظه
  مداد سکوت را شکست و قد علم کرد و با کمک مدادتراش فریاد زد که من هستم و ادامه داد…
  تا خود خود بی نهایت؛ زندگی ادامه دارد، با تمام شکستن هایش، گاهی دلت… گاهی غرورت… گاهی بغضت… و گاهی تمام وجودت میشکند…
  اما بدان که همیشه یک مدادتراش هست که تیز کند امیدت را که تو را زیبا کند تا بایستی و بگویی که من هستم و ایستاده ام تا آخرین لحظه ی عمر، تا آخرین نفس

 • ۴ پسندیدم
 • ۸ نظر دوستان گل🌷🌷
  • آقــــای دل نویـــــس
  • دوشنبه ۱۷ مهر ۹۶

  گله ها زا بگذار

  گِله ها را بگذار

  ناله ها را بس کن

  روزگار گوش ندارد که تو هی شِکوه کنی

  زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگِ تو را ...

  فرصتی نیست که صرف گله و ناله شود

  تا بجنبیم تمام است تمام

  تابستان را دیدی که به برهم زدن چشم گذشت....

  یا همین سال جدید

  بازکم مانده به عید

  این شتاب عمر است ...

  من و تو باورمان نیست که نیست!!

   

  زندگی گاه به کام است و بس است؛

  زندگی گاه به نام است و کم است؛

  زندگی گاه به دام است و غم است؛

  چه به کام و چه به نام و چه به دام...

  زندگی معرکه همت ماست...

  زندگی میگذرد ...

   

  زندگی گاه به نان است و کفایت بکند؛

  زندگی گاه به جان است و جفایت بکند‌؛

  زندگی گاه به آن است و رهایت بکند؛

  چه به نانو چه به جان و چه به آن...

  زندگی صحنه بی تابی ماست...

  زندگی میگذرد...

   

  زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد؛

  زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد؛

  زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد؛

  چه به راز و چه به سازو چه به ناز...

  زندگی لحظه بیداری ماست...

  زندگی میگذرد...  منبع skylove.ir

 • ۱ پسندیدم
 • ۹ نظر دوستان گل🌷🌷
  • آقــــای دل نویـــــس
  • پنجشنبه ۱۳ مهر ۹۶

  خدا باتوست همیشه

  بیهوده اس درس خواندن وقتی انگیزه ای نداری


  وقتی تا بادی میوزد خودت را میبازی که نمیتوانی


  بیهوده اس کار کردنی که پشتش هیچ هدفی نیس


  بیهوده اس عشق ورزیدن وقتی همه اش به راحتی فرو میریزدو تمام میشود


  اگه میخواهی عشق بورزی اگر میخوای تا اخر پای عهدت بمانی بمان و عاشق کن و برای عشقت بجنگ


  برای چیزی که دوس داری بجنگ ناامید نشو


  در زندگی هزار اتفاق کوچک و بزرگ.می افتد چرا با یه اتفاق سریع ناامید میشوی و میگویی نه من. نمیتوانم


  تو میتونی فقط باید بخوای


  با غمو غصه و یه کنار نشستن که من نمیتونم چیزی درس نمیشود


  پس ثابت قدم باش تو هر راهی که قدم برمیداری


  مطمئن باش خدا باتوست

 • ۰ پسندیدم
 • ۹ نظر دوستان گل🌷🌷
  • آقــــای دل نویـــــس
  • دوشنبه ۱۰ مهر ۹۶

  خدا باتوست

  بیهوده اس درس خواندن وقتی انگیزه ای نداری


  وقتی تا بادی میوزد خودت را میبازی که نمیتوانی


  بیهوده اس کار کردنی که پشتش هیچ هدفی نیس


  بیهوده اس عشق ورزیدن وقتی همه اش به راحتی فرو میریزدو تمام میشود


  اگه میخواهی عشق بورزی اگر میخوای تا اخر پای عهدت بمانی بمان و عاشق کن و برای عشقت بجنگ


  برای چیزی که دوس داری بجنگ ناامید نشو


  در زندگی هزار اتفاق کوچک و بزرگ.می افتد چرا با یه اتفاق سریع ناامید میشوی و میگویی نه من. نمیتوانم


  تو میتونی فقط باید بخوای


  با غمو غصه و یه کنار نشستن که من نمیتونم چیزی درس نمیشود


  پس ثابت قدم باش تو هر راهی که قدم برمیداری


  مطمئن باش خدا باتوست

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر دوستان گل🌷🌷
  • آقــــای دل نویـــــس
  • دوشنبه ۱۰ مهر ۹۶

  خدایا دستم را بگیر

   گوشه ای آرام نشسته ام

  با خود می گویم چرا باید به کسانی که

  خوبی کرد ایم بدی ببینم

  زمونه باما بدتا میکند تا جایی که باعث

  مرگ ما میشود

  اشک که از چشمانم می آید

  صورتم را نوازش میکند و میگوید آرام باش

  دنیا با همه بدتا کرده است

  تنهایش گذاشتیم تنها شدیم

  دل بستیم به آدم هایی که جز خودشان کسی را ندیدند

  و تنهایمان گذاشتند به سادگی

  خدایا تنهایمان نگذار

  ای تنهاترین

  تنهایمان نگذار

  من به جز تو دلخوشیی ندارم  که به آن دلگرم باشم

  خدایا

  دستم را بگیر

 • ۱ پسندیدم
 • ۸ نظر دوستان گل🌷🌷
  • آقــــای دل نویـــــس
  • يكشنبه ۹ مهر ۹۶

  تلاش کن

  ادمی که ناامید میشه

  مثل ادمیه که داره کوه نوردی میکنه از یه کوه خیلی بزرگ

  که وقتی به بالا نگاه میکنه می بینه خیلی راه هس

  اگه تلاش و انگیزه داشته باشی

  لبخند میزنی و با کم ترین.تجهیزات میری بالا

  اما اگه بگی خیلی دوره نمیتونم قطعا نمیتونی

  صددرصد وقتی خیلی بری بالا خسته میشی

  استراحت کن غذای درست بخور بخواب

  و وقتی جسمت قوی شد روحت هم قوی میشه و باز راه بیفت

  اگه بار مشکلات اونقدر بود که تورو بندازه

  بلند شو باز راحتو ادامه بده

  مطمئا باش که وقتی رسیدی اون بالا اینقدر خوشحال میشی

  که سختی هاتو فراموش میکنی

  پس خسته نشو تلاش کن

 • ۳ پسندیدم
 • ۴ نظر دوستان گل🌷🌷
  • آقــــای دل نویـــــس
  • جمعه ۷ مهر ۹۶

  اعتماد کن بهش

  خدایا

  بنده هات رو نگاه کن

  ببین به چه راحتی ناامید میشن

  ببین چطور با یه مشکل خیلی کوچیک از پا در.میان

  ...

  یه فوتبالیستی هست دوبار سرطان رو شکست داده

  تو اخبار هم.گف

  شما سرطان داری.میخوای شکستش بدی

  چیشده که ابنقدر مطلب ناامید کننده

  به خودتون بیاین

  حرف از خدا میزنین فقظ حرف.میزنین

  یعنی اینقدر ایمانتون ضعیفه که سریع ناامید میشین

  من برای انتخاب واحد یادم رف

  موندم چیکار کنم

  برادرمم همش انرژی منفی و به خودم اومدم

  گفتم من به خدا ایمان دارم درس میشه خدا درستش میکنه

  ظهر زنگ زد دوستم گف سایت باز شده رفتم هرکاری.کردم باز نشد

  باز چند ساعت دیگه باز گف باز میشه باز نشد

  شب.شد پنج ساعت دیگه وقت داشتم ساعت یکه شب بود

  با اینکه میدونستم شاید ترمی بیوفتم عقب اما ناامید نشدم

  دوستم باز زنگ زد که الان سایت بازه رفتم نگاه کردم باز شده بود

  سریع انتخاب واحد کردم

  به قران قسم اگه به خدا اعتماد داشته باشین همه چی درس.میشه

 • ۱ پسندیدم
 • ۹ نظر دوستان گل🌷🌷
  • آقــــای دل نویـــــس
  • چهارشنبه ۵ مهر ۹۶

  قدرت

  حضرت داوود به لطف خداوند به خودش انگیزه و اشتیاق داد

  و ادامش تو عکس هست بخونید:)

  بهتون توصیه میکنم فایل پی دی افش رو دانلود کنین

  بخونین

  میشه از موبایل درست استفاده کرد:)

 • ۱ پسندیدم
 • ۶ نظر دوستان گل🌷🌷
  • آقــــای دل نویـــــس
  • سه شنبه ۴ مهر ۹۶