دلی که می نویسد

لبخند بزن....شاد باش...

دلی که می نویسد

لبخند بزن....شاد باش...

دلی که می نویسد

به نام خداوند بخشنده و.مهربان
بریم.سر اصل مطلب
اینجا که میای باید فقط بخندی و انرژی منفیتو بریزی دور
مطلب ها و متن.هایی از خودم.گذاشته میشه برای هرآنچه بهتر حال شما
پس شاد باشید و
بخندید
:)))) لبخند بزن

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «طنر» ثبت شده است

۱۶
مرداد

تلگرام جان
جانم به فدای تکنولوژی ات
هر روز بهتر از دیروز
کمی آرام تر
قابلیت حذف و ادیت پیام کم بود
این ربات ها چیست به جانمان انداختی؟!؟

هر روز پیامی می آید که
چگونه با استفاده از ربات، بفهمیم چه کسانی عکس پروفایلمان را بازدید یا ذخیره کرده اند

هر روز با ترس واقعیت داشتن سپری میشود
که مبادا واقعیت داشته باشد
که مبادا دست دلمان پیشش رو شود

رحمی کن
سهم من از او
همین عکس هایش است
همین هایی ک گاهی ۳۲ مرواریدش را با سخاوت به نمایش گذاشته
گاهی هم اخم کرده و با ابهت به لنز دوربین خیره شده
اینکه بخواهد بفهمد هر روز قبل خواب میبوسمش
هر روز خسته از زندگی فقط به عکس هایش خیره میشوم و از بد روزگار برایش میگویم
دلنشین نیست به ولله

اصلا دل لامصب من به کنار دندش نرم میخواست عاشق نشود
بک گراند گوشی ام چی
جواب آن را چگونه بدهم ؟
بگویم دیگر نمیتوانم عکس هایش را سیو کنم ؟
چرا چون میفهمد ابرو حیثیت مان به باد میرود ؟
اخر مگر این حرف ها حالیش است ؟

نه به ولله
بیا و فکـری کن پیشرفت تاجایی قابل تحسین است
زیاد که بشود دست دل میلیون ها ادم رو میشود


  • آقــــای دل نویـــــس