سلــــــــــام

اینجا خوب باید یقینن راجب خودم بنویسم دیگه

خب بنده متولد 1376 و ماه آذر هستم:))) :دی

خوب و یک آدم آرام و خونسرد به گفته ی صاحب نظران خانواده هستیم بعله

ولی خیلی مهربان هستم و باز هم به گفته ی صاحب نظران

این وبو هم به خاطر دلم می نویسم تا حرفامو حداقل اینجا خالی کنم

خب دیگه چیزی نیس برین مطالبمو بخونین و حتما منو دنبال کنین