دلی که می نویسد

لبخند بزن....شاد باش...

دلی که می نویسد

لبخند بزن....شاد باش...

دلی که می نویسد

به نام خداوند بخشنده و.مهربان
بریم.سر اصل مطلب
اینجا که میای باید فقط بخندی و انرژی منفیتو بریزی دور
مطلب ها و متن.هایی از خودم.گذاشته میشه برای هرآنچه بهتر حال شما
پس شاد باشید و
بخندید
:)))) لبخند بزن

طبقه بندی موضوعی

سلــــــــــام

اینجا خوب باید یقینن راجب خودم بنویسم دیگه

خب بنده متولد 1376 و ماه آذر هستم:))) :دی

خوب و یک آدم آرام و خونسرد به گفته ی صاحب نظران خانواده هستیم بعله

ولی خیلی مهربان هستم و باز هم به گفته ی صاحب نظران

این وبو هم به خاطر دلم می نویسم تا حرفامو حداقل اینجا خالی کنم

خب دیگه چیزی نیس برین مطالبمو بخونین و حتما منو دنبال کنین